Scroll Top
Štúdio: Lužná 17, 851 04 Bratislava
GetaCore®
Umelý kameň

Umelý kameň GetaCore® predstavuje dokonalú harmóniu estetiky a funkcionality. Kombinácia rôznych farieb a textúr dáva široké možnosti pri tvorbe interiérových riešení a dizajnových konceptov.
Vynikajúce vlastnosti materiálu a skúsenosti renomovaného výrobcu, nemeckej firmy Westag&Getalit AG, sú zárukou vašej spokojnosti pri každodennom používaní.
GetaCore® je minerálny materiál spojený akrylovým pojivom. Vďaka neporéznemu povrchu sa ľahko udržiava bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami.
Nezachytáva sa na ňom špina, či baktérie a spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky na hygienu. Kameninový vzhľad je príjemne teplý na dotyk.
Materiál je zdravotne nezávadný a vhodný pre použitie v priestoroch určených pre prácu s potravinami. Výhodou materiálu GetaCore® je aj možnosť spájať ho takmer bez obmedzení opticky nerozpoznateľným spojom.
V neposlednej rade je obrovskou výhodou umelého kameňa oproti iným materiálom (prírodný kameň, laminátová drevotriesková doska a pod.) jeho opraviteľnosť. V prípade poškodenia je možné opraviť poškodené miesto na nerozoznanie od pôvodného povrchu.
Materiál je krátkodobo odolný voči teplotám do 180°. Je však termicky formovateľný, čo dáva spracovateľom takmer neobmedzené možnosti.
Sotva sa nájde pre interiérovú tvorbu obdobný produkt, ktorý ponúka také mnohostranné využitie s takými vynikajúcimi vlastnosťami za primeranú cenu.

Vlastnosti materiálu

GetaCore® dáva architektom a projektantom široké možnosti využitia.
Je vyrábaný z prírodných materiálov a oproti niektorým podobným materiálom s označením umelý kameň, ktoré sú vyrábané na báze polyesterových živíc, nevylučujú žiadne škodliviny.
Materiál dlhodobo odoláva teplotám od -50° do +70°C, čo umožňuje jeho využitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Pri použití v exteriéri treba však mať na pamäti, že zvlášť tmavé dekóry môžu pri dlhšom pôsobení slnečných lúčov zmeniť odtieň vplyvom UV žiarenia.

GetaCore® je homogénne prefarbený materiál. Pri jeho spracovávaní je tým zaručená rovnaká farebnosť a štruktúra v celom priereze. Materiál je možné použiť z oboch strán a vďaka neviditeľným spojom je možné kombinovať hrany a lišty horizontálne i vertikálne takmer bez obmedzení. S určitými obmedzeniami treba počítať pri hrubozrnných dekóroch, keď na spojoch môže byť viditeľný rez cez kameninový granulát väčšieho zrna.
Výrobca Westag&Getalit AG zaručuje farebnú stálosť jednotlivých dekórov bez ohľadu na výrobnú šaržu, čo je nezanedbateľnou výhodou oproti iným obdobným produktom. V kombinácii s optimálnou škálou dodávaných rozmerov platní a polotovarov, sa tak znižujú náklady spracovateľa na konkrétnu zákazku vďaka optimálnej výťaži na minimum.
Vďaka špeciálnym technologickým postupom pri výrobe sa vyznačuje GetaCore® oproti obdobným výrobkom aj mimoriadne nízkym koeficientom rozťažnosti (0,05% na 1 m2). Túto vlastnosť ocenia spracovatelia zvlášť pri použití platní na väčších plochách. V prípade použitia materiálu s vyšším stupňom rozťažnosti (väčšinou okolo 1% na 1 m2) sa zvyšuje riziko prasklín spojov.
GetaCore® sa opracováva nástrojmi z tvrdokovu, bežne používanými v nábytkárskej výrobe.

Upozorňujeme na to, že materiál môže vykazovať drobné škrabance a známky opotrebenia aj pri bežnom používaní. Takéto známky opotrebenia sú vzhľadom na mechanicko- fyzikálne vlastnosti materiálu obzvlášť viditeľné pri lesklých povrchoch, UNI dekóroch a tmavých intenzívnych dekóroch. Preto doporučujeme zvážiť použite takýchto dekórov v priestoroch s vyšším stupňom namáhania, ako napr. kuchyne. Prípadné reklamácie z tohto titulu nemôžu byť uznané.